Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”. W najnowszym programie zawarto informacje o bieżących sprawach Spółdzielni - plany remontowe, fotowoltaika, projekt murarki. Możecie Państwo również zobaczyć nasze zasoby mieszkaniowe okiem kamery umieszczonej na dronie.

Informujemy, że w dalszym ciągu potrzebna jest pomoc Uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają w naszym mieście. Zbiórkę koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

W połowie 2022 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zamierza rozpocząć budowę nowych obiektów mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 16E-G w Toruniu.

Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach oraz inwestycję mieszkaniową przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu ponownie odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”.

Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach oraz naszą najnowszą inwestycję mieszkalną przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”. W najnowszym programie zawarto bieżące informacje o sprawach Spółdzielni. Możecie Państwo również zobaczyć nasze zasoby mieszkaniowe okiem kamery umieszczonej na dronie.

Informujemy, że Spółdzielnia przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W opinii biegłego, sprawozdanie finansowe Spółdzielni:

Najnowszy program z cyklu „Nasze Sprawy” zrealizowany przez TV Toruń przedstawia bieżące sprawy Spółdzielni: plany remontowe, stan najnowszej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gdańskiej 12 i życie kulturalne w czasie pandemii.

Informujemy, że w roku 2021 r. przeprowadzono w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” lustrację dotyczącą prowadzonych przez Spółdzielnię inwestycji mieszkaniowych.

Po przeprowadzonej kompleksowo modernizacji oświetlenia i instalacji paneli fotowoltaicznych na wszystkich budynkach Spółdzielnia kontynuuje unowocześnianie przestarzałych lub zużytych instalacji wewnętrznych budynków: elektrycznych, wodnych, itp.

Spółdzielnia informuje, że zrealizowała projekt „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”. Zgodnie z umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr RPKP.03.01.00-04-0038/18 z dnia 18.12.2019 r. Spółdzielnia korzysta z dofinansowania projektu w wysokości 50% wydatków.

Plac budowy nowego budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”. By obejrzeć zapowiedź programu z cyklu „Nasze Sprawy” dotyczącego naszej Spółdzielni, wystarczy kliknąć poniższy link lub go skopiować i wkleić w okno wyszukiwarki internetowej.

https://www.tvtorun.net/movie/show?id=23412

Program "Nasze sprawy" można obejrzeć tu: https://www.tvtorun.net/movie/show?id=23493

 

Dzięki uprzejmości młodego mieszkańca Spółdzielni możemy Państwu zaprezentować piękno naszego osiedla na Zieleńcu. Zdjęcia wykonane z lotu ptaka pokazują, jaki wspaniały efekt można osiągnąć wspólnym wysiłkiem zarządu, rady nadzorczej i oczywiście Członków naszej Spółdzielni.

Spółdzielnia informuje, że zaplanowane na rok 2020 i wykonywane obecnie na Zieleńcu prace modernizacyjne węzłów cieplnych mają na celu oszczędności w ponoszonych przez mieszkańców kosztach ciepła.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni nie mogło odbyć się w przyjętym zwykle terminie, tj. maj-czerwiec 2020 r.

Nowy budynek mieszkalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”. W zakładce „Ogłoszenia” zamieszczono szczegółowe informacje.

Najnowszą inwestycję mieszkaniową Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”.

Przy okazji odnowienia zniszczonych przez nieubłagany czas wiatrołapów przy ul. Broniewskiego 59-59D Spółdzielnia udekorowała je grafikami pana Jerzego Czapiewskiego.

W dniu 5 maja obchodzony był Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Spółdzielnia informuje, że odbędą się obowiązkowe przeglądy instalacji wentylacyjnej i gazowej