Dyżur i posiedzenie Rady Nadzorczej wyznaczone na dzień 8 października 2019 r. zostają przeniesione na 15 października 2019 r., godz. 17.30, w siedzibie Spółdzielni. Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Plac budowy przy budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” przy ul. Asnyka 14 w Toruniu odwiedzili dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”.

Zapraszamy mieszkańców Spółdzielni do uczestnictwa i zabawy podczas „Spółdzielczego Popołudnia”, które odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej ARENA TORUŃ przy ul. Bema 73-89 w Toruniu w dniu 28 września 2019 r. o godz. 16.00

Zgodnie z obietnicą służb technicznych PGE Toruń wcześniej uporano się koniecznymi pracami modernizacyjnymi i dzisiaj po południu przywrócono prawidłowe parametry ciepłej wody dostarczanej do SM „Zieleniec”.

Służby techniczne PGE Toruń, poinformowały SM „Zieleniec”, że w dniach od 3 września do 12 września 2019 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do budynków Spółdzielni na Osiedlu Zieleniec.

Dyżur Rady Nadzorczej wyznaczony na dzień 6 sierpnia 2019 r. zostaje przeniesiony na 13 sierpnia 2019 r., godz. 17.30-18.30, w siedzibie Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Mimo sezonu urlopowego i afrykańskiego skwaru trwają intensywne prace przy najnowszym budynku mieszkalnym Spółdzielni na Bielawach przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu.

Z dumą informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pracownikowi Spółdzielni Pani Barbarze Szewczyk Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” wypełniając obowiązek wynikający z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zawiadamia o zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”, na wniosek Zarządu, w dniu 9 lipca 2019 r. podjęła uchwałę nr 10/2019 w sprawie zmian opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu.

Informujemy, że 27 lipca 2019 r. na Motoarenie odbędzie się oficjalne święto Motoareny. Z okazji 10 lat istnienia stadionu w Toruniu, One Sport razem z Miastem Toruń organizuje Festyn dla wszystkich mieszkańców Torunia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zaprasza mieszkańców Spółdzielni na spotkanie „Dzień Rodziny – Dzień Dziecka, Taty i Mamy” w dniu 1 czerwca 2019 r. w godz. od 14.00 do 18.00 – na boisku za ul. Gdańską 10.

W odpowiedzi na prośby mieszkańców osiedla Spółdzielnia postanowiła wypełnić kwiatami dwa gazony na Zieleńcu.

Rada Nadzorcza i Zarząd dziękują Członkom Spółdzielni obecnym na Walnym Zgromadzeniu w dniach 14 i 15 maja 2019 r. za zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu zapraszają Mieszkańców Spółdzielni na spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej w Toruniu Panem Mirosławem Bartulewiczem.

Służby techniczne PGE Toruń, poinformowały SM „Zieleniec”, że w dniu 4 kwietnia br. w godzinach od 8.30 do 17.00, ze względu na korzystne temperatury zewnętrzne, będą prowadziły w okolicy Dworca Wschodniego niezbędne prace zabezpieczające odcinek sieci napowietrznej, który uległ niewielkiemu rozszczelnieniu w okresie zimowym. Zakłócenia w dostawach ciepła i ciepłej wody dotyczyć będą odbiorców ciepła sieciowego zlokalizowanych na zachód od ul. Skłodowskiej-Curie (osiedla: Mokre, Starówka, Jar, Bydgoskie, Młodych, Koniuchy, Wrzosy, Tysiąclecia, Jakubskie).

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 2013 r. Spółdzielnia kontynuuje proces termomodernizacji na Zieleńcu. W tym roku w myśl przyjętego przez członków Spółdzielni harmonogramu prace, związane z termomodernizacją, wymianą domofonów na cyfrowe i modernizacją instalacji odgromowej, dotyczą budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Asnyka 6-6A (wraz z salą narad) oraz przy ul. Asnyka 8-8B.

Niebawem w kilku miejscach na Osiedlu Zieleniec zostaną umieszczone na drzewach budki lęgowe dla ptaków.

Trwają prace przy najnowszym budynku mieszkalnym Spółdzielni na Bielawach przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu.

Chciałbym Państwa z przyjemnością poinformować, że zaplanowane na rok 2019 prace modernizacyjne przyniosą kolejnym Mieszkańcom SM „Zieleniec” realne oszczędności w ponoszonych kosztach ciepła. Wskazane prace będą związane z modernizacją węzła grupowego przy ul. Asnyka 14 w Toruniu i budową węzłów budynkowych w przy ul. Asnyka 12-16 oraz ul. Broniewskiego 55-59 w Toruniu.

W związku z rezygnacją z abonamentu radiowego Spółdzielnia oferuje swoim mieszkańcom odsprzedaż sprawnych radioodtwarzaczy w atrakcyjnej cenie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” z przyjemnością informuje, że dzięki dotacji nr DT18107/OP-zz z dnia 26 listopada 2018 r. udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zrealizowała przedsięwzięcie pod nazwą „Renowacja terenów zielonych SM „Zieleniec” w Toruniu osiedle „Przy Zieleńcu” ul. Broniewskiego”.

Spółdzielnia informuje, że zestawienie zawierające wysokość opłat za lokale za okres od stycznia do czerwca 2019 r. zostanie Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych najprawdopodobniej w najbliższy czwartek 17 stycznia 2019 r. Zwłoka w przekazaniu rozliczenia wynika z opóźnienia w przekazaniu Spółdzielni faktur za zużyte paliwo gazowe do wytworzenia ciepła na Bielawach.

"Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego.

Dzięki dotacji nr DT18109/EE-pr z dnia 27 listopada 2018 r. udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zrealizowała przedsięwzięcie pod nazwą „Arboretum” – osiedlowa szkoła przyrodnicza pod chmurką SM „Zieleniec”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” informuje, że od dnia 3 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy statut Spółdzielni. Tekst Statutu został zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Prawo”.

Od dnia 15 listopada 2018 r. obowiązują zaostrzone przepisy kodeksu wykroczeń. Za brak smyczy i kagańca opiekun psa może dostać mandat nawet do 5 tys. zł.

W skład lokalu wchodzą: sala o pow. 83 m², kuchnia o pow. 7,7 m², pomieszczenie administracyjne o pow. 10,5 m², dwa sanitariaty o łącznej pow. 11.9 m², ciąg komunikacyjny o pow. 11,2 m² i wiatrołap o pow. 5,7 m².

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” zawiadamia o zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni.

PGE Toruń S.A informuje, iż w związku z koniecznymi do wykonania pracami na sieci ciepłowniczej, w dniu 18.10.2018 r. od godz. 8.00 do 16.00, nastąpi przerwa w dostawie ciepła (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) do wszystkich budynków Spółdzielni na Zieleńcu.

Informujemy, że materiały wyborcze są umieszczane na terenie Spółdzielni odpłatnie. Zgłaszać się mogą w tej sprawie do biura Spółdzielni wszystkie zainteresowane komitety wyborcze.

Mieszkańcy sześciu toruńskich spółdzielni mieszkaniowych, w tym mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”, bawiło się 29 września 2018 r. w Arenie Toruń podczas piątego "Spółdzielczego Popołudnia".

Zgodnie z planem Spółdzielnia wykonała pierwszy krok w kierunku modernizacji przestarzałych technologiczne węzłów cieplnych grupowych na Osiedlu Zieleniec. Jako pierwszy został zlikwidowany węzeł grupowy przy ul. Asnyka 6A.

Plac budowy nowego budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu odwiedzili dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”  http://www.tvtorun.net/movie/show?id=16445

W związku z licznymi prośbami mieszkańców Spółdzielnia od poniedziałku 9 lipca 2018 r. wydłuża czas pracy administracji w piątki do godziny 14.00. Tym samym ulega skróceniu czas pracy biura Spółdzielni we wtorki do godziny 16.00.

Rada Nadzorcza i Zarząd dziękują Członkom Spółdzielni obecnym na Walnym Zgromadzeniu w dniach 19 i 21 czerwca 2018 r. za zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium. Dziękujemy za wszystkie przekazywane przez Państwa uwagi, które przyczynią się do poprawienia jakości świadczonych przez Spółdzielnię usług.

Trwają prace przy kolejnej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”. Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wielostanowiskowym podziemnym przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu

Zachęcamy do obejrzenia ostatniego programu TV Toruń „Nasze Sprawy” poświęconego termomodernizacji kolejnych budynków i węzła grupowego na Zieleńcu.

W dniu 27 maja 2018 r. w niedzielę odbył się na naszym osiedlu na Bielawach kolejny festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka i Mamy, Taty oraz Dziadków”.

Na podstawie § 77 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą, w następujących częściach: