Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” ogłasza nabór ofert wynajmu garaży przy ul. Asnyka 4 (nr 26) i ul. Asnyka 8 (nr 19).

W dniu 30 września 2016 r. pracownicy administracji Spółdzielni spotkali się z Dzielnicowym z Komisariatu Policji Toruń Śródmieście mł. asp. Michałem Gołąbiewskim.

sprzątamy z chodników nawet kilka razy dziennie.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się prace związane z termomodernizacją kolejnych budynków w zasobach naszej Spółdzielni. Tym razem wskazane prace dotyczyły budynków przy ul. Asnyka 12 i 14.

Dzisiaj w dniu 23 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu po wnikliwie przeprowadzonym postępowaniu (trzy posiedzenia) w sprawie o sygn. II Kp 246/16 orzeczeniem utrzymał w mocy postanowienie prokuratury odmawiające wszczęcia dochodzenia. Sąd rozstrzygnął sprawę zażalenia jednego z członków naszej Spółdzielni na odmowę wszczęcia dochodzenia.

Zgodnie z wolą Członków Spółdzielni wyrażoną w uchwale Walnego Zgromadzenia 10/2013 z 23 i 24 kwietnia 2013 r. Spółdzielnia realizuje program termomodernizacji zasobów mieszkaniowych. Program ten nie dotyczy budynków Spółdzielni wykonanych w nowszej technologii, w szczególności budynków na Osiedlu Bielawy.

W dniach 14-15 września 2016 r. Zarząd spotkał się z Mieszkańcami SM „Zieleniec”, by omówić sprawy bieżące Spółdzielni.

Jak już informowaliśmy latem 2017 r. inwestycja zostanie zakończona i skończą się budowlane uciążliwości mieszkańców Osiedla Bielawy. Powstanie również plac zabaw z sektorami przeznaczonymi dla dzieci w różnym wieku.

Spółdzielnia informuje o przeprowadzeniu przez Rejon Gazowniczy w Toruniu akcji przewonienia gazu. Akcja przeprowadzona zostanie w dniach 27–29 września 2016 r.

Od wielu lat budynki Spółdzielni są nękane przez graficiarzy. Stąd prośba o reagowanie na fakty niszczenia naszej wspólnej własności.

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu oraz wpisał do rejestru nowego członka Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mieszkańcy Torunia mogą korzystać z usługi bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci.

Jak już informowaliśmy latem 2017 r. inwestycja zostanie zakończona i skończą się „budowlane” uciążliwości mieszkańców Osiedla Bielawy.

Projekt budynku przy ul. Gdańskiej 6 bazuje na nowoczesnych i przemyślanych rozwiązaniach architektonicznych. Budynek będzie wyposażony w windy. Szczegółowy opis mieszkań znajdziecie Państwo na stronie internetowej Spółdzielni - "Sprzedaż nowych mieszkań".

Zobowiązań należy dochowywać. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni informują, że stosowne dokumenty organów Spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych będą udostępniane na stronie internetowej.

Seniorzy z naszej Spółdzielni mogą w jej siedzibie otrzymać bezpłatne czasopismo pod tytułem „Bez Metryki” Gazeta Toruńskich Seniorów”.

W piątek wieczorem niektóre drzewa na Zieleńcu uległy wichurze jaka przeszła nad Toruniem.

Mieszkańcy Osiedla Bielawy z ulgą i zadowoleniem przyjęli fakt powstania upragnionego chodnika przy ul. Gdańskiej.

Z zadowoleniem obserwujemy postępy na budowie przy ul. Gdańskiej.

W dniu 29 maja 2016 r. na osiedlu SM „Zieleniec” na Bielawach odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka i Mamy.

Szanowni Państwo, Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”.

W dniach 9-11 maja 2016 r. Zarząd spotkał się z mieszkańcami SM „Zieleniec”, by omówić sprawy bieżące Spółdzielni.

Zapraszamy w dniu 29 maja 2016 r. (niedziela) w godz. 15.00-17.00 na Osiedlowy Dzień Mamy i Dziecka na organizowany na Osiedlu Bielawy

Zapraszamy członkinie (i oczywiście członków) Spółdzielni do opieki nad gazonami przy klatkach schodowych

Z dumą informujemy, że sekretarz rady nadzorczej SM “Zieleniec” - pani Katarzyna Brożek została Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Latem 2017 r. zakończy się proces inwestycyjny na Osiedlu Bielawy.

Trwają prace przy termomodernizacji budynków przy ul. Asnyka 12 i 14.

"Tulipany budzą wiosnę, ona je hołubi i wynagradza", 
 tak jak w ogródku Pani Agnieszki

Mieszkańcy Osiedla Zieleniec. Zwracamy się z prośbą o każdorazowe informowanie Policji lub Straży Miejskiej, jak również administrację osiedla o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu

Szanowna Pani, Redaktor Małgorzata Oberlan, Nowości – Dziennik Toruński

Niniejszym pismem, działając za Spółdzielnię Mieszkaniową "Zieleniec" w Toruniu (KRS: 0000124894) a to jako Prezes Zarządu tej spółdzielni mieszkaniowej, mając na uwadze artykuły prasowe autorstwa Pani Redaktor, które opublikowane zostały w dzienniku Nowości – Dziennik Toruński w dniach: 07 stycznia 2016 r., 01 lutego 2016 r. oraz 10 marca 2016 r. i dotyczyły SM "Zieleniec", dążąc do umożliwienia Pani Redaktor wykonania dyspozycji norm zawartych w art. 11 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24, ze zm.), niniejszym składam następujące oświadczenie wiedzy dotyczące spraw, o których traktowały w/wym. publikacje prasowe.

Szanowni Państwo,
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „ZIELENIEC”.

Rada Nadzorcza zawiadamia, że dokonała wyboru Prezesa Zarządu SM „Zieleniec”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” wypełniając obowiązek wynikający z art. 71 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222, z późn. zm.) zawiadamia o zmianie wysokości opłat niezależnych od spółdzielni.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Osiedli Zieleniec i Bielawy.


Liczne skargi członków Spółdzielni skłaniają nas do przypomnienia Państwu kilku zasad zawartych w postanowieniach uchwały Rady Nadzorczej nr 8 z dnia 15 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie „Regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców”.

Szanowni Państwo, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Zieleniec".

Dziękujemy za udział w spotkaniach z Radą Nadzorczą SM "Zieleniec" w dniach 25, 26 i 27 stycznia 2016 r. Spotkania były okazją do przedstawienia dotychczasowych osiągnięć Rady Nadzorczej z jednej strony, a z drugiej strony

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dla osiedla Bielawy oraz Zieleniec

Szanowni Państwo,

zamieszczamy plik do pobrania z aktualnym harmonogramem dyżurów Rady Nadzorczej w 2016 r.

> Pobierz

Nowy regulamin korzystania z suszarni dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf> KLIKNIJ <

 

W tym artykule znajdą Państwo wszystkie informacje na temat aktualnych stawek opłat w przyjęciu rozliczeń jako jeden metr kwadratowy oraz datę od kiedy stawka obowiązuje.