Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się z dwóch członków w tym: Prezesa i Zastępcy Prezesa.

Skład Zarządu:

Jerzy Klugiewicz - Prezes Zarządu od dnia 22 lutego 2016 r.
 
Krzysztof Trawiński - Zastępca Prezesa od dnia 2 stycznia 2018 r.

Informujemy, że dokumenty Spółdzielni zamieszczane dotąd w tym miejscu są dostępne na stronie internetowej po zalogowaniu do systemu IOK (Internetowa Obsługa Kontrahenta).