Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu; 87-100 Toruń ul. Broniewskiego 53E/2 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jasnej 22 w Toruniu wraz z infrastrukturą techniczną, drogami osiedlowymi, chodnikami, miejscami postojowymi, zjazdami i ogrodzeniem terenu”.

Dane ogólne przedmiotu przetargu:

  • budynek w technologii tradycyjnej (ściany budowane z Porothermu, stropy żelbetowe typu Filigran, stropodach wentylowany kryty papą termozgrzewalną), wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną; c.o.; gazową; elektryczną i teletechniczną;
  • powierzchnia zabudowy 452 m2,
  • powierzchnia użytkowa ogółem 1311,41 m2,
  • powierzchnia użytkowa mieszkań 830,55 m2,
  • ilość kondygnacji – 3 i 2,
  • ilość mieszkań – 17
  • garaże w podziemiu - 4.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni „Zieleniec” w terminie do dnia 27.05.2024 r. do godziny 15:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz oferty, wzór umowy oraz przedmiary robót do pobrania w siedzibie Spółdzielni.

Projekty budowlane we wszystkich branżach do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Bartosz Szczęsny, tel. 739-924-494.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.