Zachęcamy do obejrzenia ostatniego programu TV Toruń „Nasze Sprawy” poświęconego termomodernizacji kolejnych budynków i węzła grupowego na Zieleńcu.

W dniu 27 maja 2018 r. w niedzielę odbył się na naszym osiedlu na Bielawach kolejny festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka i Mamy, Taty oraz Dziadków”.

Na podstawie § 77 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą, w następujących częściach:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” informuje, że na stronie internetowej w zakładce „PRAWO” zamieszczono zmieniony projekt nowego Statutu naszej Spółdzielni - datowany na 21 maja 2018 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza SM "Zieleniec" serdecznie zapraszają mieszkańców Osiedla Bielawy i Osiedla Zieleniec na kolejną V już edycję imprezy "Dnia Dziecka i Mamy, Taty oraz Dziadków" w dniu 27 maja 2018 r. w godz. od 12.00 do 18.00 – okolice boiska za ul. Gdańską 10.

Na wniosek mieszkańców Bielaw Spółdzielnia wykonała nowy chodnik biegnący przy budynku na ul. Gdańskiej 8A, omijający nowy plac zabaw i zmierzający do furtki przy ul. Gdańskiej 6, otwierającej przejście na ul. Olimpijską.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” informuje, że na stronie internetowej w zakładce „PRAWO” zamieszczono projekt nowego Statutu naszej Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec informuje, że służby techniczne PGE Toruń w dniu 24 kwietnia br. będą prowadzić prace na sieci ciepłowniczej, w wyniku których mogą wystąpić chwilowe zakłócenia skutkujące zaniżeniem temperatury i ciśnienia dostarczanego ciepła. PGE Toruń prace planuje przeprowadzić w godzinach od 8.30 do 14.00. Możliwe zakłócenia w dostawach ciepła mogą dotyczyć odbiorców ciepła sieciowego zlokalizowanych na zachód od ul. Skłodowskiej-Curie czyli osiedli: Mokre, Starówka, Jar, Bydgoskie, Młodych, Koniuchy, Wrzosy,Tysiąclecia,Jakubskie. PGE Toruń przeprasza mieszkańców za te niedogodności. Dokłada wszelkich starań, aby wspomniane prace wykonać w możliwie jak najkrótszym czasie i jak najszybciej przywrócić odbiorcom prawidłowe parametry dostarczanego ciepła i ciepłej wody.

Do kluczowych zadań Spółdzielni należy zapewnienie jej mieszkańcom szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 2013 r. Spółdzielnia kontynuuje proces termomodernizacji na Zieleńcu. W tym roku w myśl przyjętego harmonogramu prace, związane z termomodernizacją, wymianą domofonów na cyfrowe i modernizacją instalacji odgromowej, dotyczą budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Asnyka 10-10B oraz przy ul. Broniewskiego 53E w Toruniu.

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania

Zgodnie z harmonogramem Spółdzielnia modernizuje węzeł grupowy przy ul. Asnyka 6A w Toruniu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu związanego z realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu, wykonawca robót przystąpił do robót ziemnych pod fundamenty obiektu.

Informujemy, że obecnie istnieje możliwość podziału mieszkania w powstającym budynku przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu.

PGE Toruń S.A informuje, że w związku z koniecznością wykonania awaryjnych prac na sieci ciepłowniczej w dniu jutrzejszym, tj. 13.03.2018 r. od godz. 9.00 do godz. 18.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej) do wszystkich obiektów Spółdzielni na Zieleńcu. Spółka zapewnia również, że dołoży wszelkich starań, aby wspomniane prace wykonać w możliwie jak najkrótszym czasie i jak najszybciej przywrócić mieszkańcom Spółdzielni dostawy ciepła i ciepłej wody.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” ogłasza przetarg na termomodernizację budynku przy ul. A. Asnyka 10-10B oraz budynku przy ul. Broniewskiego 53E w Toruniu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "OGŁOSZENIA".

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” ogłasza przetarg nieograniczony na wybudowanie „Budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM A i BM B przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu wraz z infrastrukturą techniczną, drogami osiedlowymi, chodnikami, miejscami postojowymi oraz zjazdem w ul. Jarocińską”. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "OGŁOSZENIA" na stronie internetowej SM "Zieleniec".

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 17.30 odbędzie się kolejne spotkanie „Zespołu do spraw przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu propozycji zmian w Statucie SM „Zieleniec”.

W ostatnią niedzielę na Bielawach do rozebrania świątecznej choinki przyłączyło się więcej dzieciaków niż do jej ubierania. Dziękujemy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie Zarządu i Rady Nadzorczej z mieszkańcami Bielaw.

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 17.30 odbędzie się kolejne spotkanie „Zespołu do spraw przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu propozycji zmian w Statucie SM „Zieleniec”.

Dzięki nowym opadom śniegu Zieleniec otrzymał piękną zimową kołderkę.

Tereny zielone naszej Spółdzielni są piękne nie tylko wiosną, latem czy jesienią. Dzisiejszy poranny mróz sprawił, że drzewa i krzewy przybrały bajkowy wygląd.

Informujemy, że w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 17.30 odbędzie się kolejne spotkanie „Zespołu do spraw przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu propozycji zmian w Statucie SM „Zieleniec”.

Szczegóły inwestycji, wraz z wizualizacją lokali w formie graficznej 3D, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Sprzedaż nowych mieszkań”

w dniu 3 stycznia 2018 r.

Z okazji zbliżających się Uroczystości ku czci Narodzenia Bożego Syna, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” składa najserdeczniejsze życzenia.

Jak co roku Spółdzielnia zorganizowała spotkanie wigilijne dla Seniorów. Wieczorem w dniu 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Spółdzielni przy wigilijnym stole z ogromną radością spotkaliśmy się z Seniorami z Zieleńca.

Dzieci z naszego osiedla na Bielawach: Ola, Marta i Leon, pod opieką Pani Katarzyny Brożek ubrały żywą osiedlową choinkę w świąteczne ozdoby przekazane przez mieszkańców.

Współpraca Spółdzielni z Polskim Czerwonym Krzyżem zaowocowała przekazaniem przez PCK niepełnosprawnym mieszkańcom SM „Zieleniec” specjalnych rowerów. Poszukujemy osoby zainteresowanej taką formą rehabilitacji.

Do priorytetów Spółdzielni należy zapewnienie jej mieszkańcom szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa. Na początku roku Spółdzielnia rozpoczęła modernizację oświetlenia swoich terenów na Zieleńcu. Koniec roku to wymiana nieefektywnego oświetlenia na Bielawach. Modernizacja oświetlenia polega na montażu opraw oświetleniowych typu led. Wymianie opraw oświetleniowych towarzyszy modernizacja systemu monitoringu osiedlowego. Nowe kamery obejmą swoim nadzorem dotychczasowe i najnowsze zasoby Spółdzielni na Bielawach.

W dniu 13 grudnia 2017 r. (w środę) o godz. 17.30 Zarząd i Rada Nadzorcza SM „Zieleniec” zapraszają mieszkańców do siedziby Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 53E/2 w Toruniu na spotkanie przy wigilijnym stole. Na spotkanie zapraszamy w szczególności Seniorów z naszych osiedli na Zieleńcu i Bielawach.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego Zgromadzenia z 2013 r. Spółdzielnia kontynuuje proces termomodernizacji na Zieleńcu.

Informujemy, że uchwałą nr 39/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółdzielni, Zarząd postanowił powołać

Z przyjemnością informujemy, że trwają prace nad wykonaniem kolejnych miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych na Zieleńcu przy ul. Broniewskiego 53D w Toruniu.

Na Osiedlu Bielawy z okazji 100-lecia harcerstwa toruńskiego został zasadzony pamiątkowy dąb.

Do Spółdzielni wpływają liczne zgłoszenia dotyczące awarii tzw. wężyków zasilających. Wskazane awarie powodują zalewanie wodą użytkową sąsiednich mieszkań lub pomieszczeń piwnicznych. Ponownie prosimy o sprawdzenie ich stanu technicznego.

Z przyjemnością informujemy, że aktywny udział i zaangażowanie mieszkanek Bielaw w ukwiecenie okien i balkonów zaowocowało zajęciem I i II miejsca w ogólnomiejskim konkursie „Toruń w kwiatach 2017”.

Ponad stu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” podczas święta spółdzielczości, jakim bez wątpienia było sobotnie „Spółdzielcze Popołudnie”, miało możliwość, w znakomitym gronie i podczas wspaniałej zabawy, obchodzić jubileusz 25-lecia istnienia swojej Spółdzielni.

Informujemy, że od wczoraj od dnia 18 września 2017 r. rozpoczęto dostawę ciepła do mieszkań w zasobach Spółdzielni. Prosimy o uwagi dotyczące funkcjonowania centralnego ogrzewania w naszych domach.

Zgodnie z życzeniem mieszkańców Bielaw zatroskanych o bezpieczeństwo swoje oraz dzieci Spółdzielnia zamontowała próg zwalniający na drodze osiedlowej równoległej do ul. Gdańskiej.