Spółdzielnia informuje, że zrealizowała projekt „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”. Zgodnie z umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr RPKP.03.01.00-04-0038/18 z dnia 18.12.2019 r. Spółdzielnia korzysta z dofinansowania projektu w wysokości 50% wydatków.

Wytworzony w instalacji fotowoltaicznej prąd elektryczny będzie wykorzystywany m.in. do zasilania lamp osiedlowych, oświetlenia klatek schodowych i piwnic oraz pracujących w częściach wspólnych Spółdzielni urządzeń.

Nazwa Spółdzielni zobowiązuje, zatem jej członkowie i mieszkańcy, poprzez modernizację systemu zasilania Spółdzielni w energię elektryczną, korzystają z tzw. energii odnawialnej, a co ważniejsze - ograniczają swoje czynszowe wydatki.

Poniżej zdjęcia dachów Spółdzielni „uzbrojonych” w panele fotowoltaiczne.