Informujemy, że do Spółdzielni wpłynęły listy polustracyjne z lustracji pełnej za okres od 01.01.2019 do 31.12.2021 oraz z działalności inwestycyjnej w zakresie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 12.

Ocena całokształtu działalności Spółdzielni pod względem:

  • Legalności - Spółdzielnia działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno powszechnie obowiązującego jak i wewnętrznego.
  • Gospodarności - Zarząd wykazał się celowym i oszczędnym dysponowaniem środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni oraz wykazaniu należytej dbałości o zabezpieczenie majątku.
  • Rzetelności - Spółdzielnia dokumentowała wszystkie czynności i zdarzenia gospodarcze zgodnie ze stanem faktycznym.

Lustracja inwestycyjna nie wykazała uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie prowadzonych inwestycji i ich rozliczenia.

Związek Rewizyjny nie przedstawił zaleceń polustracyjnych.

Tutaj można zapoznać się z treścią listów polustracyjnych:
Lustracja pełna
Lustracja inwestycyjna