Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”.

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”. W zakładce „Ogłoszenia” zamieszczono szczegółowe informacje o zmianach.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą ,,Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Zieleniec w Toruniu'' w zakładce „Ogłoszenia” zamieszczono szczegółowe informacje o zmianach.

Rada Nadzorcza w dniu 7 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie nowego regulaminu użytkowania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą "Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zieleniec" w Toruniu" w zakładce "Ogłoszenia” zamieszczono szczegółowe informacje o zmianach.

Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą ,,Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zieleniec’’ w Toruniu’’. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Ogłoszenia”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu informuje, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszych osiedli, w okresie zwiększonego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronowirusa przeprowadzi w najbliższą sobotę dezynfekcję powierzchni wspólnych budynków preparatem wirusobójczym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zieleniec'' od początku swoje istnienia stawia na innowacyjność i ekologię. Władze Spółdzielni kładą bardzo duży nacisk na zazielenienie osiedla oraz programy proekologiczne.

Od kilku lat nasza Spółdzielnia przeżywa liczne procesy modernizacyjne. Większość z nich ma na celu ograniczenie kosztów jej funkcjonowania. Aktualnie w celu usprawnienia wymiany informacji między Spółdzielnią a jej Członkami został uruchomiony „Moduł Internetowej Obsługi Kontrahenta”.

W związku z pytaniami mieszkańców informujemy, że Spółdzielnia wykonuje czynności dezynfekcji pochwytów i klamek w częściach wspólnych budynków.

Szanowni Państwo, w związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura Spółdzielni, informujemy, że biuro jest zamknięte. W przypadku zgłoszeń prosimy o korzystanie z: elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej w zakładce "Kontakt" lub telefonów biura: 56 654 26 78 i 601 814 873; administrator numer telefonu: 601 087 788. Zarząd SM „Zieleniec”

W zasobach Spółdzielni trwa obecnie wymiana wodomierzy. Szczegółowa informacja i harmonogram wymiany zostały wywieszone przez wykonawcę na drzwiach wejściowych do wiatrołapów. W przypadku braku możliwości obecności w lokalu we wskazanym w ogłoszeniu terminie prosimy o niezwłoczny kontakt pod numer telefonu 514 871 077. Podczas prac mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody. Dziękujemy za współpracę i przepraszamy za uciążliwości.

Informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Prawo” został umieszczony wzór deklaracji do celów ustalenia przez Spółdzielnię wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z przyjemnością informujemy, że Spółdzielnia otrzymała decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym podziemnym przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu.

W związku pytaniami mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu przypomina, że opłata na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się przy ul. Broniewskiego 47-47A, ul. Broniewskiego 49 i ul. Broniewskiego 51-51D została wprowadzona uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 14/2019 w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia termomodernizacji (etap III).

W przypadku awarii po godzinach pracy biura Spółdzielni należy dzwonić pod numer telefonu pogotowia technicznego firmy „Serwis Tech 24”: 56 46 36 000 oraz 780 287 886.

W przypadku awarii wind na Osiedlu Bielawy należy dzwonić pod numer całodobowego telefonu pogotowia dźwigowego firmy „Dźwig Polska”: 56 623 07 28, 605 667 297, 19282.

Pod koniec tego roku najnowsza inwestycja mieszkaniowa Spółdzielni przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu zostanie zakończona.

W pierwszej połowie 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zamierza rozpocząć budowę nowego obiektu mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego z parkingiem podziemnym przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu.

Jerzy Czapiewski to absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, malarstwem, rysunkiem prasowym.