Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”. W zakładce „Ogłoszenia” zamieszczono szczegółowe informacje.

Najnowszą inwestycję mieszkaniową Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”.

Przy okazji odnowienia zniszczonych przez nieubłagany czas wiatrołapów przy ul. Broniewskiego 59-59D Spółdzielnia udekorowała je grafikami pana Jerzego Czapiewskiego.

W dniu 5 maja obchodzony był Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Spółdzielnia informuje, że odbędą się obowiązkowe przeglądy instalacji wentylacyjnej i gazowej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”.

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”. W zakładce „Ogłoszenia” zamieszczono szczegółowe informacje o zmianach.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą ,,Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Zieleniec w Toruniu'' w zakładce „Ogłoszenia” zamieszczono szczegółowe informacje o zmianach.

Rada Nadzorcza w dniu 7 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie nowego regulaminu użytkowania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą "Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zieleniec" w Toruniu" w zakładce "Ogłoszenia” zamieszczono szczegółowe informacje o zmianach.

Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą ,,Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zieleniec’’ w Toruniu’’. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Ogłoszenia”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu informuje, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszych osiedli, w okresie zwiększonego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronowirusa przeprowadzi w najbliższą sobotę dezynfekcję powierzchni wspólnych budynków preparatem wirusobójczym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zieleniec'' od początku swoje istnienia stawia na innowacyjność i ekologię. Władze Spółdzielni kładą bardzo duży nacisk na zazielenienie osiedla oraz programy proekologiczne.

Od kilku lat nasza Spółdzielnia przeżywa liczne procesy modernizacyjne. Większość z nich ma na celu ograniczenie kosztów jej funkcjonowania. Aktualnie w celu usprawnienia wymiany informacji między Spółdzielnią a jej Członkami został uruchomiony „Moduł Internetowej Obsługi Kontrahenta”.

W związku z pytaniami mieszkańców informujemy, że Spółdzielnia wykonuje czynności dezynfekcji pochwytów i klamek w częściach wspólnych budynków.

Szanowni Państwo, w związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura Spółdzielni, informujemy, że biuro jest zamknięte. W przypadku zgłoszeń prosimy o korzystanie z: elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej w zakładce "Kontakt" lub telefonów biura: 56 654 26 78 i 601 814 873; administrator numer telefonu: 601 087 788. Zarząd SM „Zieleniec”

W zasobach Spółdzielni trwa obecnie wymiana wodomierzy. Szczegółowa informacja i harmonogram wymiany zostały wywieszone przez wykonawcę na drzwiach wejściowych do wiatrołapów. W przypadku braku możliwości obecności w lokalu we wskazanym w ogłoszeniu terminie prosimy o niezwłoczny kontakt pod numer telefonu 514 871 077. Podczas prac mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody. Dziękujemy za współpracę i przepraszamy za uciążliwości.

Informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Prawo” został umieszczony wzór deklaracji do celów ustalenia przez Spółdzielnię wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z przyjemnością informujemy, że Spółdzielnia otrzymała decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym podziemnym przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu.