W połowie 2022 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zamierza rozpocząć budowę nowych obiektów mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 16E-G w Toruniu.

  • ilość mieszkań: 5 na parterze i 5 na pierwszym piętrze o pow. ok. 57-75 m²
  • ilość miejsc parkingowych na terenie: 10.

Wokół projektowanych budynków przewiduje się umieszczenie zieleni izolacyjnej wysokiej oraz typu parkowego.

Poniżej przedstawiamy wizualizację planowanej inwestycji.