Historia

W 2011 roku na Zieleńcu i Bielawach uruchomiony został system zdalnego odczytu wodomierzy znajdujących się w mieszkaniach. Pracownik Spółdzielni w ciągu kilku minut, bez wchodzenia do lokali, za pomocą laptopa dokonywał odczytu wszystkich wodomierzy. Obecnie system odczytu zużycia ciepła i wody jest poddawany kolejnej modernizacji. Wkrótce całość zasobów będzie korzystała z odczytu zdalnego za pośrednictwem Internetu.

Od roku 2013, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, trwa termomodernizacja starszych zasobów Spółdzielni przy ul. Broniewskiego i ul. Asnyka.

W porozumieniu z dostawcą tzw. ciepła systemowego (obecnie PGE Toruń) od roku 2018 Spółdzielnia zmodernizowała niemal wszystkie wielobudynkowe węzły cieplne. Pozwoliło to na znaczące obniżenie przez Spółdzielnię zużycia ciepła i jego kosztów. Modernizacja ostatniego węzła grupowego jest planowana na rok 2023.

Dzięki dotacjom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Spółdzielnia może skuteczniej dbać o swoje tereny zielone i rozwijać je. W roku 2017 na terenie osiedla Zieleniec powstało Arboretum – ścieżka ekologiczna, co pozwala mieszkańcom, i nie tylko im, poznać i podziwiać ciekawe gatunki drzew i krzewów.

W latach 2018-2021, korzystając ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego i środków unijnych, Spółdzielnia przeprowadziła kompleksową modernizację zasilania wszystkich budynków wielorodzinnych. Zamontowane na dachach panele fotowoltaiczne dostarczają energię elektryczną do urządzeń Spółdzielni w zakresie tzw. części wspólnych.

Aby zaspokoić potrzeby kulturalne i przyczynić się do integracji mieszkańców, Spółdzielnia organizuje imprezy i spotkania. W budynku dawnej hydroforni przy ul. Asnyka powstała osiedlowa świetlica. Działania Spółdzielni zostały wsparte przez znanego nie tylko w Toruniu artystę plastyka pana Dariusza Przewięźlikowskiego.

Obecnie w zasobach Spółdzielni jest 28 budynków wielorodzinnych, w których znajduje się łącznie 788 lokali mieszkalnych. Osiedla Spółdzielni zajmują powierzchnię 69 384 m2.

Po zakończeniu inwestycji mieszkaniowych przy ul. Gdańskiej w Toruniu Spółdzielnia zamierza stworzyć osiedle mieszkaniowe na Podgórzu, między ulicami Jasną i Burhardta oraz wznieść niewielki budynek mieszkalny przy ul. Poznańskiej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zieleniec", dzięki zaangażowaniu Zarządu i Rady Nadzorczej oraz członków i mieszkańców osiedli, należy do najlepiej zarządzanych Spółdzielni Mieszkaniowych. Osiąga również bardzo dobre wyniki ekonomiczno-finansowe.

 

 

404 OOPS!

page Not found!

"Sorry, it appears the page you were looking for doesn't exist anymore or might have been moved.
Please try your luck again."

Take me home