biuro11
Slide2
Slide2

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zieleniec" w Toruniu powstała w 1992 roku w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”. W dniu 21 sierpnia 1992 r. odbyło się zebranie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” tworzących nową Spółdzielnie Mieszkaniową „Zieleniec”. W zebraniu uczestniczyło 67 członków.

Członkowie powołali do życia Spółdzielnię Mieszkaniową, która nazwę "Zieleniec" zapożyczyła od nazwy przepięknej części dzielnicy, gdzie w okresie międzywojennym wśród bujnej zieleni odbywały się majówki, pikniki i zabawy plenerowe. Nazwa Spółdzielni zobowiązywała, zatem Spółdzielnia zakupiła działkę budowlaną w najładniejszej zachodniej części Miasta Torunia, na Bydgoskim Przedmieściu, z myślą o nowoczesnych i ekologicznych rozwiązaniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zieleniec" w Toruniu zarejestrowana została 14 września 1992 roku a pierwsze mieszkania w nowym budynku oddano do użytku w czerwcu 1993 roku. Następnie praktycznie co roku zasoby Spółdzielni powiększały się o kolejny budynek.

W 2005 r., tym razem we wschodniej części miasta, rozpoczęto budowę nowego osiedla mieszkaniowego "Bielawy". W tym roku zakończono jego realizację. Osiedle jest ogrodzone, monitorowane i oczywiście pełne zieleni.

Spółdzielnia „Zieleniec” od początku swojego istnienia stawia na innowacyjność i ekologię. Działania Spółdzielni zostały dostrzeżone, a ich wymiernym znakiem było wyróżnienie w konkursie na „Obiekt Roku”, które otrzymały zespoły budynków Spółdzielni przy ul. Broniewskiego i ul. Asnyka oraz nagrody w konkursach Prezydenta Miasta Torunia „Toruń Ogrodem” w kategorii terenów zielonych przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

W 2011 roku uruchomiony został system zdalnego odczytu wodomierzy, które znajdują się w mieszkaniach. Pracownik Spółdzielni dokonuje za pomocą laptopa odczytu wszystkich wodomierzy w ciągu kilku minut bez potrzeby wchodzenia do mieszkań. Spółdzielnia posiada więc pełną kontrolę stanu zużycia wody zimnej i ciepłej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zieleniec" dzięki zaangażowaniu Zarządu i Rady Nadzorczej, ale również wielu członków i mieszkańców osiedli, należy do najlepiej zarządzanych Spółdzielni Mieszkaniowych. Osiąga również bardzo dobre wyniki ekonomiczno-finansowe.

Historia Spółdzielni

Historia spółdzielczości w Polsce i na świecie to ponad 200 lat tradycji. Pierwsze spółdzielnie powstały w XIX wieku w Anglii. Na początku XX wieku spółdzielczość była już równoprawnym partnerem gry rynkowej w gospodarkach wielu państw Europy, również w Polsce. Jednym z pierwszych Spółdzielni były w Polsce słynne kasy Stefczyka. Obok nich powstały inne formy spółdzielcze, m.in. spółdzielnie mieszkaniowe. Wiele z nich przetrwało do dziś, potwierdzając siłę i potrzebę istnienia tej formy gospodarowania bez względu na rodzaj ustroju polityczno-gospodarczego.
logoSpółdzielnia Mieszkaniowa "Zieleniec" w Toruniu powstała w 1992 roku w wyniku podziału jednej z największych Spółdzielni Mieszkaniowych działających w tym mieście.

Zarząd Spółdzielni zakupił nową działkę w najładniejszej części miasta, na Bydgoskim Przedmieściu z myślą o nowych i nowoczesnych w rozwiązaniach inwestycjach mieszkaniowych.
Przyszli członkowie powołali do życia Spółdzielnię Mieszkaniową, która swą nazwę "Zieleniec" zapożyczyła od nazwy przepięknej części dzielnicy, gdzie w okresie międzywojennym wśród bujnej zieleni odbywały się majówki, pikniki i zabawy plenerowe.

więcej>

Aktualności

  • „Nasze Sprawy” w TV Toruń 2022-04-08 08:58:39

    Osiedla Spółdzielni na Zieleńcu i Bielawach odwiedzili z kamerą dziennikarze programu TV Toruń „Nasze Sprawy”. W najnowszym programie zawarto informacje o bieżących sprawach Spółdzielni - plany remontowe, fotowoltaika, projekt murarki. Możecie Państwo również zobaczyć nasze zasoby mieszkaniowe okiem kamery umieszczonej na dronie.

    Czytaj więcej...

  • Dary dla uchodźców z Ukrainy 2022-04-05 07:50:10

    Informujemy, że w dalszym ciągu potrzebna jest pomoc Uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają w naszym mieście. Zbiórkę koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

    Czytaj więcej...