Spółdzielnia informuje, że odbędą się obowiązkowe przeglądy instalacji wentylacyjnej i gazowej

zgodnie z poniższym harmonogramem.

W myśl postanowień „Regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców” mieszkańcy mają obowiązek być obecni w lokalu podczas przeglądów.

Przeglądy będą odbywały się w godzinach od 8.00 do 9.30 oraz od 16.30 do 18.00.

1. ul.  Asnyka 4 – 6A w dniu 6 maja 2020 r.

2. ul. Asnyka 8 – 10B w dniu 7 maja 2020 r.

3. ul. Asnyka 12 – 14D w dniu 8 maja 2020 r.

4. ul. Asnyka 16-16C oraz ul. Broniewskiego 57-57B w dniu 11 maja 2020 r.

5. ul. Broniewskiego 55-55A oraz 59-59D w dniu 12 maja 2020 r.

6. ul. Broniewskiego 53-53D oraz 53E w dniu 13 maja 2020 r.

7. ul. Broniewskiego 51, 51A, 51B, 51C w dniu 14 maja 2020 r.

8. ul. Broniewskiego 47, 49, 51D w dniu 15 maja 2020 r.

9. ul. Gdańska 6, 6A, 8 w dniu 18 maja 2020 r.

10. ul. Gdańska 8A, 10-10B w dniu 19 maja 2020 r.

Telefon kontaktowy: 607 153 447.