Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”.

Aby zapoznać się z „Pytaniami i odpowiedziami” należy kliknąć tutaj.