W związku ze zmianą treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu”. W zakładce „Ogłoszenia” zamieszczono szczegółowe informacje o zmianach.