Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie Zarządu i Rady Nadzorczej z mieszkańcami Bielaw.

Na spotkaniu poruszono następujące kwestie i sformułowano następujące wnioski:

1. Przedstawiono efekty prac nad zmianami w Statucie Spółdzielni.

2. Zaproponowano wykonanie dodatkowych chodników między budynkiem przy ul. Gdańskiej 8A a nową furtką przy ul. Gdańskiej 6.

3. Omówiono stan zadrzewienia na terenie miejskim przy ogrodzeniu Spółdzielni od strony ul. Olimpijskiej oraz zieleni przy ul. Jarocińskiej.

4. Przekazano Spółdzielni uwagi dotyczące funkcjonowania oświetlenia terenu osiedla i klatek schodowych. Zarząd przyjął uwagi do realizacji.

5. Omówiono kwestię wniosku utworzenia funduszu mającego zapewnić skuteczne odśnieżanie i profesjonalną konserwację zieleni na Bielawach. Mieszkańcy złożyli wniosek i jednogłośnie poparli utworzenie funduszu oraz wprowadzenie odpisu.

6. Zaproponowano Zarządowi Spółdzielni wprowadzenie promocyjnej oferty na wynajem miejsc parkingowych w hali garażowej przy ul. Gdańskiej 6 w Toruniu dla mieszkańców. Zapraszamy zainteresowanych.

7. Ustalono terminy:

1) Spotkania z mieszkańcami z okazji Dnia Kobiet w dniu 7 marca 2018 r. o godz.17.30 w pomieszczeniu Spółdzielni przy ul. Gdańskiej 10,

2) Uroczystego festynu z okazji Dnia Dziecka i Matki w dniu 27 maja 2018 r. o godz.15.00. Festyn odbędzie się w pobliżu tymczasowego boiska na tyłach budynku przy ul. Gdańskiej 10 i połączony będzie z grillem dla dorosłych mieszkańców.