Przystępując do spółdzielni mieszkaniowej członek spółdzielni jest obowiązany do wniesienia wpisowego i zadeklarowania udziału.

Obecnie, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia SM ”Zieleniec” z czerwca 2017 r., wpisowe to równowartość 5% minimalnego wynagrodzenia, udział natomiast stanowi równowartość 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami prawa pracy powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia deklaracji o przystąpieniu do Spółdzielni.