Spółdzielnia troszczy się o swoich mieszkańców; w szczególny sposób o tych najmłodszych.

Przykładem jest nowy plac zabaw na Bielawach i cykliczne rodzinne imprezy. Cieszymy się, że każdej ważnej chwili w życiu naszej Spółdzielni towarzyszy obecność kamer TV Toruń. Telewizja Toruń zarejestrowała czerwcową imprezę i przedstawiła w ramach programu „Nasze Sprawy”. 

Poniżej zamieszczamy link do programu i zachęcamy do obejrzenia również innych archiwalnych materiałów o SM „Zieleniec” zamieszczonych na stronie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

http://www.tvtorun.net/movie/show?id=13121&search=zieleniec&param=0&page=1