W dniach 14-15 września 2016 r. Zarząd spotkał się z Mieszkańcami SM „Zieleniec”, by omówić sprawy bieżące Spółdzielni.

 

Na spotkaniach z mieszkańcami Zarząd przedstawił nowego administratora osiedli Pana Ryszarda Wieliczko. Choć nasza Spółdzielnia nie należy do największych, jednakże ciągle się rozrasta. Rośnie tym samym teren nadzorowany przez administratora i zakres jego obowiązków. Zatrudniając Pana Wieliczko Zarząd zamierza m.in. z większą uwagą zatroszczyć się o sprawy oddalonego od siedziby Spółdzielni Osiedla Bielawy.

Zarząd poruszył problem dewastacji na osiedlach i poprosił mieszkańców o czynny udział w ich zapobieganiu, np. poprzez zwracanie uwagi dzieciom i zgłaszanie czasu i miejsca dewastacji. W przyszłym roku Zarząd nadal będzie prowadził politykę zwiększenia szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie Spółdzielni: poprzez modernizację monitoringu i oświetlenia, częstsze wizyty patroli Policji i Straży Miejskiej.

Mieszkańcy Spółdzielni zwracali m.in. uwagę na: stan czystość klatek schodowych na Zieleńcu, konieczność remontu niektórych piwnic, sposób wykorzystania gablot informacyjnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego wokół osiedli, zabezpieczenie wejść na dachy budynków, konieczność zmian w Statucie Spółdzielni, możliwość wprowadzenie zakazu palenia na balkonach, odnowienie placu zabaw na Zieleńcu, niewłaściwe parkowanie samochodów, ponowne poinformowanie służb ratowniczych o organizacji ruchu na Zieleńcu, nieczystości pozostawiane przez gołębie, wysokie koszty obsługi prawnej generowane przez kilku członków spółdzielni, kwestię opłaty za windę.

Na Bielawach Zarząd przedyskutował z Mieszkańcami kształt przyszłego placu zabaw, w tym powstanie tymczasowego boiska do gry w piłkę na niezabudowanej działce przy ul. Gdańskiej 12.

Realizacja wielu z przedstawionych spraw wymaga czasu, jednakże Zarząd zamierza wiele ze zgłoszonych kwestii załatwić „od ręki”; na przykład doświetlenie terenów Spółdzielni przy ul. Gdańskiej. Zarząd kontynuuje podjęte już działania mające na celu zmianę oznakowania dróg przy sklepie TESCO.

Zarząd przyjął również do wiadomości Państwa uwagi dotyczące sposobu odtworzenia zieleni na terenie Osiedla Bielawy.