Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 9 przy ul. A. Asnyka 8-8B oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 11/1 z salą narad przy ul. A. Asnyka 6-6A w Toruniu”

Dane ogólne przedmiotu przetargu dla obu budynków:

1) budynek mieszkalny wielorodzinny BM 9 pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, trzyklatkowy z dachem płaskim wys. 17,5 m,

2) budynek mieszkalny wielorodzinny BM 11/1 z salą narad w poziomie parteru, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, dwuklatkowy z dachem płaskim wys. 17,5 m,

3) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynków styropianem EPS 70 040 gr. 12,0 cm oraz sali narad styropianem EPS 70 040 gr. 7,0 cm w technologii lekkiej mokrej,

4) docieplenie ścian piwnicznych poniżej terenu do głębokości 1,0 m oraz po wyżej terenu do wysokości cokołu styropianem EPS 100 038 gr. 8,0 cm,

5) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 10,0 cm.

6) wymiana okien wiatrołapów oraz okien piwnicznych drewnianych na okna z profili PCV , spełniające wymogi aktualnie obowiązującej normy izolacyjności cieplnej.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni „Zieleniec” w terminie do dnia 18.03.2019 r. do godziny 15.00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy oraz przedmiary robót do pobrania w siedzibie Spółdzielni. Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest inż. Piotr Mielnik w dniach: poniedziałek 7.00 – 15.00 oraz wtorek, środa i piątek od godz. 7.00 – 11.00. Telefon: 56 654-26-78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Toruń, dnia 25 lutego 2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2 informuje, że do przetargu na wykonanie „Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 9 przy ul. A. Asnyka 8-8B oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 11/1 z salą narad przy ul. A. Asnyka 6-6A w Toruniu” wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ, wybrano ofertę firmy „Dompol”, która m.in. przedstawiła niższą cenę wykonania prac.

Toruń, dnia 25 marca 2019 r.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2, ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami ofertowymi robót oraz budowa w oparciu o te projekty pięciu nowych węzłów ciepłowniczych dla budynków przy ul. Broniewskiego 55-55A, 57-57B, 59-59D oraz ul. Asnyka 12-12A,16-16C i przebudowa węzła ciepłowniczego grupowego na indywidualny dla budynku przy ul. Asnyka 14-14D w oparciu o opracowany projekt”.

Dane ogólne przedmiotu przetargu:

1. Opracowanie projektów budowlanych branży budowlanej, wodno kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej wraz z kosztorysami ofertowymi robót oraz uzgodnieniami z dostawcą ciepła spółką PGE S.A. pięciu nowych węzłów ciepłowniczych dla budynków przy ul. Broniewskiego 55-55A, 57-57B, 59-59D oraz ul. Asnyka 12-12A, 16-16C w Toruniu.

2. Wybudowanie pięciu węzłów ciepłowniczych dla budynków: ul. Broniewskiego 55-55A, 57-57B, 59-59D oraz ul. Asnyka 12-12A, 16-16C w Toruniu w oparciu o opracowane projekty.

3. Opracowanie projektu budowlanego branży budowlanej, wodno kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej wraz z kosztorysami ofertowymi robót oraz uzgodnieniami z dostawcą ciepła spółką PGE S.A. przebudowy węzła grupowego na indywidualny dla budynku Asnyka 14-14D.

4. Przebudowę węzła ciepłowniczego grupowego na indywidualny dla budynku ul. Asnyka 14-14D w oparciu o opracowany projekt.

5. Opracowanie projektu i wykonania telemetrii dla wszystkich węzłów ciepłowniczych.

6. Sporządzenie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni „Zieleniec” w terminie do dnia 04.02.2019 r. do godziny 15.00.

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na projekt i wykonanie węzłów ciepłowniczych” - nie otwierać przed dniem 5 lutego 2019 r., do godz.10.00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy oraz formularz ofertowy do pobrania w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest inż. Piotr Mielnik w dniach: poniedziałek 7.00 – 15.00 oraz wtorek, środa i piątek od godz. 7.00 – 11.00. Telefon: 56 654-26-78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Toruń, 14 stycznia 2019 r.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2 informuje, że do przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami ofertowymi robót oraz budowa w oparciu o te projekty pięciu nowych węzłów ciepłowniczych dla budynków przy ul. Broniewskiego 55-55A, 57-57B, 59-59D oraz ul. Asnyka 12-12A,16-16C i przebudowa węzła ciepłowniczego grupowego na indywidualny dla budynku przy ul. Asnyka 14-14D w oparciu o opracowany projekt” - wpłynęły 3 oferty. Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy „Instalator MARKIAN”s.c.

Toruń, dnia 14 lutego 2019 r.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 8 przy ul. A. Asnyka 10-10B oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 7A przy ul. Broniewskiego 53E w Toruniu”

Dane ogólne przedmiotu przetargu dla obu budynków:

1) budynek mieszkalny wielorodzinny BM 8 pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, trzyklatkowy z dachem płaskim wys. 17,5 m,

2) budynek mieszkalny wielorodzinny BM 7A czterokondygnacyjny, podpiwniczony, jednoklatkowy z dachem płaskim wys. 14,5 m,

3) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem EPS 70 040 gr. 12,0 cm w technologii lekkiej mokrej,

4) docieplenie ścian piwnicznych poniżej terenu do głębokości 1,0 m oraz po wyżej terenu do wysokości cokołu styropianem EPS 100 038 gr. 8,0 cm,

5) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 10,0 cm,

6) wymiana okien wiatrołapów oraz okien piwnicznych drewnianych na PCV.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni „Zieleniec” w terminie do dnia 06.03.2018 r. do godziny 17.00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy oraz przedmiary robót do pobrania w siedzibie Spółdzielni. Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest inż. Piotr Mielnik w dniach: poniedziałek 7.00 – 15.00 oraz wtorek, środa i piątek od godz. 7.00 – 11.00. Telefon: 56 654-26-78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Toruń, 19 lutego 2018 r.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2 informuje, że do przetargu na wykonanie „Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 8 przy ul. A. Asnyka 10-10B oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 7A przy ul. Broniewskiego 53E w Toruniu” wpłynęły 4 oferty. Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ, wybrano ofertę firmy „Dompol”.

Toruń, dnia 20 marca 2018 r.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2, ogłasza przetarg nieograniczony na wybudowanie „Budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM A i BM B przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu wraz z infrastrukturą techniczną, drogami osiedlowymi, chodnikami, miejscami postojowymi oraz zjazdem w ul. Jarocińską”.

Dane ogólne przedmiotu przetargu:

1) budynek w technologii tradycyjnej, (ściany budowane z Porothermu, stropy żelbetowe typu Filigran, stolarka okienna PCV trzyszybowa, stropodach wentylowany kryty papą termozgrzewalną), wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną; C.O.; gazową na potrzeby kotłowni lokalnej; elektryczną i teletechniczną; wentylację mechaniczną oraz trzy windy osobowe pięcioprzystankowe,

2) powierzchnia zabudowy 1000,1 m2,

3) powierzchnia użytkowa ogółem 3504,43 m2,

4) powierzchnia użytkowa mieszkań 1934,21 m2,

5) ilość kondygnacji – 3 + podpiwniczenie,

6) ilość mieszkań – 32,

7) ilość miejsc postojowych w poziomie piwnicy – 30.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni „Zieleniec” w terminie do dnia 05.03.2018 r. do godziny 15.00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy, przedmiary robót oraz projekty budowlane we wszystkich branżach do pobrania w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest inż. Piotr Mielnik w dniach: poniedziałek 7.00–15.00 oraz wtorek, środa i piątek od godz. 7.00–11.00.Telefon: 56 654-26-78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Toruń, 15 lutego 2018 r.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2 informuje, że do przetargu na wybudowanie „Budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM A i BM B przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu wraz z infrastrukturą techniczną, drogami osiedlowymi, chodnikami, miejscami postojowymi oraz zjazdem w ul. Jarocińską” wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ, wybrano ofertę firmy „Promex”.

Toruń, dnia 20 marca 2018 r.