Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 9 przy ul. A. Asnyka 8-8B oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 11/1 z salą narad przy ul. A. Asnyka 6-6A w Toruniu”

Dane ogólne przedmiotu przetargu dla obu budynków:

1) budynek mieszkalny wielorodzinny BM 9 pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, trzyklatkowy z dachem płaskim wys. 17,5 m,

2) budynek mieszkalny wielorodzinny BM 11/1 z salą narad w poziomie parteru, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, dwuklatkowy z dachem płaskim wys. 17,5 m,

3) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynków styropianem EPS 70 040 gr. 12,0 cm oraz sali narad styropianem EPS 70 040 gr. 7,0 cm w technologii lekkiej mokrej,

4) docieplenie ścian piwnicznych poniżej terenu do głębokości 1,0 m oraz po wyżej terenu do wysokości cokołu styropianem EPS 100 038 gr. 8,0 cm,

5) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 10,0 cm.

6) wymiana okien wiatrołapów oraz okien piwnicznych drewnianych na okna z profili PCV , spełniające wymogi aktualnie obowiązującej normy izolacyjności cieplnej.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni „Zieleniec” w terminie do dnia 18.03.2019 r. do godziny 15.00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy oraz przedmiary robót do pobrania w siedzibie Spółdzielni. Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest inż. Piotr Mielnik w dniach: poniedziałek 7.00 – 15.00 oraz wtorek, środa i piątek od godz. 7.00 – 11.00. Telefon: 56 654-26-78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Toruń, dnia 25 lutego 2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 53E/2 informuje, że do przetargu na wykonanie „Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 9 przy ul. A. Asnyka 8-8B oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego BM 11/1 z salą narad przy ul. A. Asnyka 6-6A w Toruniu” wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ, wybrano ofertę firmy „Dompol”, która m.in. przedstawiła niższą cenę wykonania prac.

Toruń, dnia 25 marca 2019 r.