Uchwała nr 14/2019 podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków w dniach 14 i 15 maja 2019 r. przewiduje podjęcie termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Broniewskiego nr 47-47A, 49, 51-51D w ramach III etapu. Finansowanie prac nastąpi ze środków zebranych w ramach funduszu termomodernizacyjnego. Plan realizacyjny przewiduje, że w roku 2023 termomodernizacji zostanie poddany budynek przy ul. Broniewskiego 51A. 

Decyzje dotyczące podjęcia prac termomodernizacyjnych obejmujących kolejne budynki ujęte w Uchwale j.w. będą następowały sukcesywnie w zależności od możliwości ich finansowania i ich stanu technicznego.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

  • docieplenie ścian piwnicznych oraz ścian nadziemia dodatkową warstwą styropianu w technologii lekkiej mokrej, gwarantującą uzyskanie aktualnie obowiązującego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę;
  • oczyszczenie oraz uzupełnienie istniejącej izolacji stropodachu z wełny mineralnej oraz dołożenie dodatkowej warstwy z wełny mineralnej, gwarantującej uzyskanie aktualnie obowiązującego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę;
  • naprawę i uszczelnienie płyt balkonowych oraz konserwację balustrad balkonowych;
  • wymianę i konserwację obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.