W związku ze zmianą treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą ,,Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Zieleniec w Toruniu'' w zakładce „Ogłoszenia” zamieszczono szczegółowe informacje o zmianach.