W związku pytaniami mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu przypomina, że opłata na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się przy ul. Broniewskiego 47-47A, ul. Broniewskiego 49 i ul. Broniewskiego 51-51D została wprowadzona uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 14/2019 w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia termomodernizacji (etap III).

Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 14/2019 możecie Państwo przeczytać klikając na niniejsze zdanie.