Pod koniec tego roku najnowsza inwestycja mieszkaniowa Spółdzielni przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu zostanie zakończona.

Obecnie w budynku i jego pobliżu trwają prace wykończeniowe i zewnętrzne.