W pierwszej połowie 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zamierza rozpocząć budowę nowego obiektu mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego z parkingiem podziemnym przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu.

• ilość mieszkań: 15

• ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 13

• ilość miejsc parkingowych na terenie: 5

Na terenie wokół projektowanego budynku przewiduje się umieszczenie zieleni izolacyjnej wysokiej oraz typu parkowego.

Poniżej przedstawiamy wizualizację planowanej inwestycji.