W Spółdzielni trwają prace nad uzupełnieniem wody w instalacjach centralnego ogrzewania znajdujących się w jej zasobach. Po napełnieniu instalacji wodą Spółdzielnia rozpocznie dostawę ciepła. W razie stwierdzenia nieszczelności w mieszkaniach lub klatkach schodowych prosimy o zgłaszanie tego faktu, w godzinach pracy administracji Spółdzielni pod numerem 56 654-26-78 lub po godzinach jej pracy pod numerem telefonu 56 623-07-28.