Dyżur i posiedzenie Rady Nadzorczej wyznaczone na dzień 8 października 2019 r. zostają przeniesione na 15 października 2019 r., godz. 17.30, w siedzibie Spółdzielni. Przewodniczący Rady Nadzorczej.