Służby techniczne PGE Toruń, poinformowały SM „Zieleniec”, że w dniach od 3 września do 12 września 2019 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do budynków Spółdzielni na Osiedlu Zieleniec.

Przerwa w dostawie ciepła wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych na jednym z odcinków magistrali ciepłowniczej.

PGE przeprasza za te niedogodności oraz informuje, że dołoży wszelkich starań, aby wspomniane prace wykonać w możliwie jak najkrótszym czasie i jak najszybciej przywrócić prawidłowe parametry dostarczanej ciepłej wody.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsług Klienta PGE Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-16.00 pod numerem telefonu 56 659 43 40.