Dyżur Rady Nadzorczej wyznaczony na dzień 6 sierpnia 2019 r. zostaje przeniesiony na 13 sierpnia 2019 r., godz. 17.30-18.30, w siedzibie Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej.