Z dumą informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pracownikowi Spółdzielni Pani Barbarze Szewczyk Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

"Medal Za Długoletnią Służbę" został ustanowiony w 1938 r. Dzielił się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Medal nadawali właściwi ministrowie lub organy władzy państwowej. Koszty nadania medalu ponosił odznaczony. Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych.

Odznaczenie zostało odnowione w 2007 r. „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Więcej informacji na temat odznaczenia znajdziecie Państwo tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_za_D%C5%82ugoletni%C4%85_S%C5%82u%C5%BCb%C4%99