W odpowiedzi na prośby mieszkańców osiedla Spółdzielnia postanowiła wypełnić kwiatami dwa gazony na Zieleńcu.

Do kompozycji kwiatowych przy ul. Asnyka 14 i 14B wybraliśmy begonię białą i czerwoną, żeniszka, starca i aksamitkę.

Begonia, ukośnica – rodzaj roślin z rodziny begoniowatych obejmujący według różnych autorów 1200–1500 gatunków. Pojawiają się one na wszystkich, z wyjątkiem Australii, obszarach tropikalnych i subtropikalnych kuli ziemskiej; najliczniej grupa tych roślin występuje w Ameryce Południowej.

Żeniszek – rodzaj roślin zielnych lub krzewów z rodziny astrowatych. Należy do niego 51 gatunków, występujących głównie na cieplejszych terenach obydwu Ameryk. Niektóre gatunki uprawiane są jako ozdobne.

Starzec – rodzaj roślin z rodziny astrowatych; jeden z najliczniejszych gatunkowo – liczy około 1000 gatunków występujących na całej Ziemi. Gatunkiem typowym jest Senecio vulgaris.

Aksamitka – rodzaj roślin jednorocznych należący do rodziny astrowatych. Według The Plant List w obrębie tego rodzaju znajdują się 53 gatunki o nazwach zweryfikowanych i zaakceptowanych, podczas gdy kolejnych 29 taksonów ma status gatunków niepewnych.

Opisy kwiatów za Wikipedią.

Poniżej zdjęcia z prac nasadzeniowych i gotowe kompozycje kwiatowe.