Rada Nadzorcza i Zarząd dziękują Członkom Spółdzielni obecnym na Walnym Zgromadzeniu w dniach 14 i 15 maja 2019 r. za zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium.

Dziękujemy za wszystkie przekazywane przez Państwa uwagi, które przyczynią się do poprawienia jakości świadczonych przez Spółdzielnię usług.

Z zadowoleniem przyjęliśmy akceptację kontynuacji procesu unowocześnienia węzłów cieplnych Spółdzielni, co zmniejszy obciążenie naszych domowych budżetów kosztami dostarczanego ciepła. Pragniemy podkreślić, że wskazana modernizacja jest sfinansowana z wypracowanego przez Spółdzielnię zysku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wolą Członków organy Spółdzielni już pracują nad realizacją wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia.