Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu zapraszają Mieszkańców Spółdzielni na spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej w Toruniu Panem Mirosławem Bartulewiczem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 17.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 53E/2 w Toruniu.

Przedmiotem spotkania będą zgłaszane Spółdzielni przez Mieszkańców Osiedla Zieleniec kwestie dotyczące:

1) bezpieczeństwa,

2) ruchu drogowego na osiedlu mieszkaniowym,

3) ekologii.