Służby techniczne PGE Toruń, poinformowały SM „Zieleniec”, że w dniu 4 kwietnia br. w godzinach od 8.30 do 17.00, ze względu na korzystne temperatury zewnętrzne, będą prowadziły w okolicy Dworca Wschodniego niezbędne prace zabezpieczające odcinek sieci napowietrznej, który uległ niewielkiemu rozszczelnieniu w okresie zimowym. Zakłócenia w dostawach ciepła i ciepłej wody dotyczyć będą odbiorców ciepła sieciowego zlokalizowanych na zachód od ul. Skłodowskiej-Curie (osiedla: Mokre, Starówka, Jar, Bydgoskie, Młodych, Koniuchy, Wrzosy, Tysiąclecia, Jakubskie).

Dostawa ciepła i ciepłej wody w sposób niezmieniony odbywać się będzie dla osiedli: Rubinkowo, Skarpa, ul. Olsztyńskiej oraz rejonu ulic Chrobrego i Mazowieckiej.

PGE przeprasza za te niedogodności oraz informuje, że dołoży wszelkich starań, aby wspomniane prace wykonać w możliwie jak najkrótszym czasie i jak najszybciej przywrócić prawidłowe parametry dostarczanego ciepła i ciepłej wody.