Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 2013 r. Spółdzielnia kontynuuje proces termomodernizacji na Zieleńcu. W tym roku w myśl przyjętego przez członków Spółdzielni harmonogramu prace, związane z termomodernizacją, wymianą domofonów na cyfrowe i modernizacją instalacji odgromowej, dotyczą budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Asnyka 6-6A (wraz z salą narad) oraz przy ul. Asnyka 8-8B.

W toku prac związanych z termomodernizacją nastąpi:

1) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem EPS 70 040 gr. 12,0 cm w technologii lekkiej mokrej,

2) docieplenie ścian piwnicznych poniżej terenu do głębokości 1,0 m oraz po wyżej terenu do wysokości cokołu styropianem EPS 100 038 gr. 8,0 cm,

3) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 10,0 cm,

4) wymiana okien wiatrołapów oraz okien piwnicznych drewnianych na PCV.

Do przetargu na wykonanie termomodernizacji budynków stanęły 2 firmy. Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ, wybrano najkorzystniejszą (i najtańszą) ofertę firmy „Dompol”.