Chciałbym Państwa z przyjemnością poinformować, że zaplanowane na rok 2019 prace modernizacyjne przyniosą kolejnym Mieszkańcom SM „Zieleniec” realne oszczędności w ponoszonych kosztach ciepła. Wskazane prace będą związane z modernizacją węzła grupowego przy ul. Asnyka 14 w Toruniu i budową węzłów budynkowych w przy ul. Asnyka 12-16 oraz ul. Broniewskiego 55-59 w Toruniu.

Prace zostaną sfinansowane z wypracowanego przez Spółdzielnię zysku, zatem nie poniesiecie Państwo z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Obecnie stosowane przez sprzedawcę ciepła taryfy dla ciepła to: EC/S1/WG – opł. przesyłowa 1.096,53 zł/MW/m-c i opł. zm. przesył. 18,44 zł/GJ i EC/S1/WG/NP – opł. przesyłowa 1.288,38 zł/MW/m-c i opł. zm. przesył. 21,23 zł/GJ.

Po modernizacji dla ww. budynków uzyskamy taryfę EC/S1 – opł. przesyłowa 811,85 zł/MW/m-c i opł. zm. przesył. 15,13 zł/GJ.

Jerzy Klugiewicz

Prezes SM „Zieleniec”