Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” z przyjemnością informuje, że dzięki dotacji nr DT18107/OP-zz z dnia 26 listopada 2018 r. udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zrealizowała przedsięwzięcie pod nazwą „Renowacja terenów zielonych SM „Zieleniec” w Toruniu osiedle „Przy Zieleńcu” ul. Broniewskiego”.

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotą 17.390,00 zł Spółdzielnia przeprowadziła rekultywację 1.640 m² terenu oraz dokonała nasadzeń 50 szt. drzew.

Oprócz powyższych działań z inicjatywy Spółdzielni zadrzewiono i zakrzewiono pas drogowy od strony terenów Spółdzielni przy ul. Jarocińskiej na Bielawach.