Spółdzielnia informuje, że zestawienie zawierające wysokość opłat za lokale za okres od stycznia do czerwca 2019 r. zostanie Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych najprawdopodobniej w najbliższy czwartek 17 stycznia 2019 r. Zwłoka w przekazaniu rozliczenia wynika z opóźnienia w przekazaniu Spółdzielni faktur za zużyte paliwo gazowe do wytworzenia ciepła na Bielawach.