Dzięki dotacji nr DT18109/EE-pr z dnia 27 listopada 2018 r. udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” w Toruniu zrealizowała przedsięwzięcie pod nazwą „Arboretum” – osiedlowa szkoła przyrodnicza pod chmurką SM „Zieleniec”.

Nasze spółdzielcze arboretum jest szczególnym rodzajem ogrodu botanicznego służącym uprawie drzew i krzewów. Do powstania ogrodu przyczynili się: Spółdzielnia oraz mieszkańcy przez ostatnie 25 lat jej istnienia. W czasie realizacji przedsięwzięcia zasoby zieleni Spółdzielni zostały zinwentaryzowane i opisane. Po obu stronach Osiedla Zieleniec ustawiono tablice informacyjne, a przy drzewach i krzewach umieszczono tabliczki opisowe roślin.

Zapraszamy mieszkańców Spółdzielni, ich gości, uczniów szkół i przedszkolaków oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzin naszego zielonego ogrodu.

Arboretum w oku kamery TV Toruń:

http://www.tvtorun.net/movie/show?id=17606&search=zieleniec&param=0&page=1

http://www.tvtorun.net/movie/show?id=17610

Tu umieszczamy link do tablicy ze spisem wyróżnionej roślinności.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć: