Informujemy, że materiały wyborcze są umieszczane na terenie Spółdzielni odpłatnie. Zgłaszać się mogą w tej sprawie do biura Spółdzielni wszystkie zainteresowane komitety wyborcze.