Zgodnie z planem Spółdzielnia wykonała pierwszy krok w kierunku modernizacji przestarzałych technologiczne węzłów cieplnych grupowych na Osiedlu Zieleniec. Jako pierwszy został zlikwidowany węzeł grupowy przy ul. Asnyka 6A.

Węzeł ten zasilał kilka budynków mieszkalnych Spółdzielni i sprawiał największe kłopoty. Obecnie budynki Spółdzielni przy ul. Asnyka 4-4C, ul. Asnyka 6-6A oraz Broniewskiego 51-51D są zasilane w ciepło z nowoczesnych węzłów cieplnych budynkowych. Oznacza to, że każdy z wymienionych budynków posiada swój własny węzeł cieplny.

Dla mieszkańców modernizacja węzła grupowego oznacza przede wszystkim niższe koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

Kompaktowy węzeł cieplny G-POWER jest elementem miejskiego systemu ciepłowniczego. Podstawowym zadaniem tego urządzenia jest transformacja wysokich parametrów (ciśnienie i temperatura) czynnika sieci ciepłowniczej na niskie parametry instalacji wewnętrznej budynku na potrzeby ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Węzeł został wyprodukowany w oparciu o dokumentację projektową stworzoną na potrzeby ogrzewania obiektu i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla konkretnego budynku.

Poniżej kilka zdjęć zamontowanych w naszej Spółdzielni węzłów cieplnych.