Rada Nadzorcza i Zarząd dziękują Członkom Spółdzielni obecnym na Walnym Zgromadzeniu w dniach 19 i 21 czerwca 2018 r. za zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium. Dziękujemy za wszystkie przekazywane przez Państwa uwagi, które przyczynią się do poprawienia jakości świadczonych przez Spółdzielnię usług.

Z zadowoleniem przyjęliśmy akceptację kontynuacji procesu unowocześnienia węzłów cieplnych Spółdzielni, co zmniejszy obciążenie naszych domowych budżetów kosztami dostarczanego ciepła. Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że wskazana modernizacja jest sfinansowana z wypracowanego przez Spółdzielnię zysku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wolą Członków Spółdzielni przyjęto nowy statut SM „Zieleniec”.