Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zieleniec” informuje, że na stronie internetowej w zakładce „PRAWO” zamieszczono zmieniony projekt nowego Statutu naszej Spółdzielni - datowany na 21 maja 2018 r.

Zainteresowani członkowie Spółdzielni mogą odebrać projekt Statutu w formie papierowej w biurze Spółdzielni w godzinach jej urzędowania.

Projekt został zmieniony po częściowym uwzględnieniu poprawek do projektu Statutu przedłożonych przez Państwa w dniu 11 maja 2018 r.

Projekt Statutu został skorygowany i pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać (pisemnie, drogą elektroniczną, osobiście lub za pomocą skrzynek wrzutowych zawieszonych na budynkach Spółdzielni oznakowanych „Zarząd”, „Rada Nadzorcza”) propozycje zmian do projektu Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” do dnia 24 maja 2018 r. do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w końcowym etapie prac nad projektem Statutu Spółdzielni, które mają na celu usprawnienie działania Spółdzielni z korzyścią dla jej Członków i Mieszkańców.

Zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego w toku obrad Walnego Zgromadzenia nie będzie już możliwe dokonywanie zmian w przedstawionym projekcie.