Do kluczowych zadań Spółdzielni należy zapewnienie jej mieszkańcom szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa.

Na początku roku 2017 Spółdzielnia rozpoczęła modernizację oświetlenia swoich terenów na Zieleńcu. Koniec tego roku to wymiana nieefektywnego oświetlenia na Bielawach. Natomiast na wiosnę 2018 r. pozostała część Zieleńca otrzyma nowoczesne oświetlenie ledowe.

Wymiana oświetlenia ma na celu po pierwsze: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, a po drugie: oszczędności w budżetach domowych członków Spółdzielni. Mieszkańcy Zieleńca już od kilku dni mogą się przekonać, że nowe oprawy typu LED przy mniejszej mocy dają znacznie większą ilość światła niż dotychczasowe tradycyjne „kuliste” oświetlenie.

Wymianie opraw oświetleniowych towarzyszy modernizacja systemu monitoringu osiedlowego. Nowe kamery zastąpią dotychczasowe obrotowe należące do najstarszych kamer w zasobach Spółdzielni.