Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 2013 r. Spółdzielnia kontynuuje proces termomodernizacji na Zieleńcu. W tym roku w myśl przyjętego harmonogramu prace, związane z termomodernizacją, wymianą domofonów na cyfrowe i modernizacją instalacji odgromowej, dotyczą budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Asnyka 10-10B oraz przy ul. Broniewskiego 53E w Toruniu.

W toku prac związanych z termomodernizacją nastąpi:

1) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem EPS 70 040 gr. 12,0 cm w technologii lekkiej mokrej,

2) docieplenie ścian piwnicznych poniżej terenu do głębokości 1,0 m oraz po wyżej terenu do wysokości cokołu styropianem EPS 100 038 gr. 8,0 cm,

3) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 10,0 cm,

4) wymiana okien wiatrołapów oraz okien piwnicznych drewnianych na PCV.

Do przetargu na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Asnyka 10-10B oraz przy ul. Broniewskiego 53E w Toruniu stanęły 4 firmy. Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ, wybrano najkorzystniejszą (i najtańszą) ofertę firmy „Dompol”.

Niezawodna telewizja Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „TV Toruń” uwieczniła ubiegłoroczne prace w materiale filmowym, który mieszkańcy Spółdzielni mogą obejrzeć jeszcze raz.

Link do programu znajdziecie Państwo tu: http://www.tvtorun.net/movie/show?id=13435&search=zieleniec&param=0&page=1

 

Budynek przy ul. Broniewskiego 53E

 

Budynek przy ul. Asnyka 10-10B