Informujemy, że w dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 17.30 odbędzie się kolejne spotkanie „Zespołu do spraw przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu propozycji zmian w Statucie SM „Zieleniec”.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 53E/2 w Toruniu. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Spółdzielni do aktywnego udziału w pracach nad zmianą Statutu Spółdzielni, które doprowadzą do usprawnienia działania Spółdzielni z korzyścią dla jego Członków i Mieszkańców. Zarząd SM „Zieleniec”