Współpraca Spółdzielni z Polskim Czerwonym Krzyżem zaowocowała przekazaniem przez PCK niepełnosprawnym mieszkańcom SM „Zieleniec” specjalnych rowerów. Poszukujemy osoby zainteresowanej taką formą rehabilitacji.

Rower z pewnością zapewni też relaks i poprawi komfort życia osoby dotkniętej niepełnosprawnością. Mieszkańcy Spółdzielni, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą zgłaszać się do Spółdzielni. Poniżej przedstawiamy przekazany przez PCK rower.