Do priorytetów Spółdzielni należy zapewnienie jej mieszkańcom szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa. Na początku roku Spółdzielnia rozpoczęła modernizację oświetlenia swoich terenów na Zieleńcu. Koniec roku to wymiana nieefektywnego oświetlenia na Bielawach. Modernizacja oświetlenia polega na montażu opraw oświetleniowych typu led. Wymianie opraw oświetleniowych towarzyszy modernizacja systemu monitoringu osiedlowego. Nowe kamery obejmą swoim nadzorem dotychczasowe i najnowsze zasoby Spółdzielni na Bielawach.

 

Widok na ul. Gdańską 10

Widok na ul. Gdańską 6

Widok na centrum osiedla

Widok na zaplecze ul. Gdańskiej 8A

Widok na ul. Gdańską 8

Jedna z nowych kamer monitoringu osiedlowego