Ostatnio na drzwiach wejściowych do budynków pojawiły się naklejki z apelem Spółdzielni o niewpuszczanie do naszych domów osób postronnych. Pojawiły się również skrzynki na ulotki reklamowe na zewnątrz wiatrołapów na Zieleńcu i na ogrodzeniu na Bielawach.

Apelujemy do Członków Spółdzielni, Właścicieli mieszkań, Najemców lokali, czyli Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” o zwrócenie uwagi na to, kogo wpuszczamy do naszych zasobów. Zatroszczmy się o bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo naszych sąsiadów, szczególnie osób starszych.

W dniu 22 sierpnia 2017 r. Prezes Spółdzielni Jerzy Klugiewicz oraz Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Katarzyna Brożek spotkali się z podinsp. Krzysztofem Lewandowskim, Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. Tematem rozmów były nasilające się ostatnio zjawiska kradzieży i sąsiedzkich nieporozumień na Bielawach i na Zieleńcu. Spółdzielnia otrzymała zapewnienie, że Policja będzie reagowała na wskazane zjawiska. Konieczna jest jednak współpraca mieszkańców Spółdzielni z funkcjonariuszami Policji. Jak nas zapewniono, wystarczy nawet anonimowe zgłoszenie. W przypadku wskazania czasu i miejsca zdarzenia nagrany materiał z monitoringu osiedlowego Spółdzielnia niezwłocznie przekazuje Policji.

Numery telefonów alarmowych znajdują się w gablotach na klatkach schodowych. Zwracamy się z prośbą o każdorazowe informowanie Policji lub Straży Miejskiej, jak również administracji osiedla o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu.

Prosimy o zachowanie sąsiedzkiej czujności!