Rada Nadzorcza i Zarząd dziękują Członkom Spółdzielni obecnym na Walnym Zgromadzeniu w dniach 5 i 6 czerwca 2017 r. za zatwierdzenie sprawozdań i udzielone absolutorium.

Wiemy, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Dziękujemy więc za wszystkie przekazywane przez Państwa uwagi, które przyczynią się do poprawienia jakości świadczonych przez Spółdzielnię usług.

Z zadowoleniem przyjęliśmy akceptację planu unowocześnienia węzłów cieplnych Spółdzielni, co powinno realnie zmniejszyć obciążenie naszych domowych budżetów kosztami dostarczanego ciepła. Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że wskazana modernizacja zostanie sfinansowana z wypracowanego przez Spółdzielnię zysku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wolą Członków Spółdzielni niższe będą koszty przystąpienia do SM „Zieleniec”. Wysokość kwoty wpisowego i udziału nie będzie już stanowić przeszkody m.in. w realizacji planu przekazania mieszkania innym członkom rodziny.